Home > Tuin > Onze moestuin

Privacy Statement

Beste bezoeker,

Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt via mail, telefoon en mondeling. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

Wie zijn wij?
V.O.F. P. Vis en Zn., (kvK nr 34082048) gevestigd te (2154 ME) Burgerveen, aan de Aalsmeerderweg 938, (hierna: “V.O.F. P. Vis en Zn”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
 
 
Onze website:
www.rozenenradijs.nl
 
 
Onze contactgegevens:
Aalsmeerderweg 938
2154 ME Burgerveen
Mevrouw José Vis- Warmerdam is de Functionaris Gegevensbescherming van V.O.F. P. Vis & Zn.
Wij zijn te bereiken via:
Telefoon: 0172-508387
E-mail:  info@rozenenradijs.nl
 
 
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
V.O.F. P. Vis en Zn. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
* Bedrijfsnaam
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Postcode
* Plaatsnaam
* Mobiel telefoonnummer
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Aanleverdata
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?  
V.O.F. P. Vis en Zn. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
* Om offerte/ verkoopovereenkomsten op te kunnen stellen
* Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Het afhandelen van uw betaling en/of incasseren van facturen.
* Verzenden van onze activiteiten mailing 

 

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?
Nee, dat doen wij niet.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens bewaard en gearchiveerd, totdat u opdracht geeft tot vernietiging of verwijdering. Wilt u dat de gegevens niet langer bewaard worden dan dient u contact met ons op te nemen.
 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden.
V.O.F. P. Vis en Zn. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

 

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU en zoveel mogelijk in Nederland.

 

Inzage
Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit het met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/het intrekken van uw toestemming of als u gebruikt wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?

U kunt contact met ons opnemen. Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?  
V.O.F. P. Vis en Zn. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.